Banner-Sustainability-Environment-and-climate-Environmental-policy

ILMIANTAJA

Tranemolla on kanava sääntöjenvastaisuuden ja väärinkäytösten ilmoittamiseen. Työntekijät ja muut sidosryhmät voivat turvallisesti ilmoittaa vakavista sääntöjenvastaisuuksista ja väärinkäytöksistä.

Kansallisen lainsäädännön mukaan ilmiantaja on tarkoitettu vain yrityksen johtoon ja muihin avainhenkilöihin liittyvien vakavista sääntöjenvastaisuuksien ja väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Vakavia sääntöjenvastaisuuksia ja väärinkäytöksiä ovat mm.

 

  • Talousrikollisuus kuten lahjukset, lahjonta, kavallus ja väärennös
  • Huomattavat puutteet työpaikan turvallisuudessa
  • Merkittävät ympäristömääräysten rikkomukset ja ympäristön saastuttaminen
  • Syrjinnän ja häirinnän vakavat muodot
  • Vakavat Code of Conduct rikkomukset

 

Ilmiantajaa tulee käyttää kuten yllä on sanottu. Muut asiat ilmoitetaan yrityksen normaaleja viestintäkanavia käyttäen.

 

Ilmoita vakavat epäilykset:

Ilmoituksesi lähetetään valitulle Tranemon luottamishenkilölle.Viestisi käsitellään luottamuksellisesti mikä tarkoittaa että vain rajoitettu määrä ihmisiä osallistuu asiasi käsittelyyn. Mikäli haluat palautetta asiasta on sinun annettava sähköpostiosoitteesi. 

 

Tranemo ei ota huomioon seuraavia ilmoituksia:

 

  • Ilmoitukset jotka ovat Tranemon kriteerien ulkopuolella
  • Epäselvät ilmoitukset, joita ei pysty selvittämään.
  • Ilmoitukset toiminnoista, joita Tranemo ei rahoita.
  • Ilmoitukset, jotka sisältävät sopimatonta tai loukkaavaa kieltä.